1989-90
Den stora dammen (5,5 ha) anlades under 1860-talet. Anledningen var behovet att öka driftstid och lönsamhet. En viss förskjutning nedströms hade med tiden skett av stenmuren på båda sidor dammluckan. Vi beslöt att förstärka dammen vid de kritiska punkterna. Förstärkningen gjordes med huggen sten från en mindre ladugårdsgrund samt med stenstolpar som tidigare använts till vägräcken. Samtidigt sattes ett nytt ramverk av grova ekstolpar i "slussen" för att ytterligare hålla murverket på plats.