1984

Arbetet med ränna och turbinkanna har pågått i 4 veckor (1 vecka / år). Rännan är i stort sett klar liksom turbinkannans stomme. I bakgrunden ligger en av "sugtuberna" i väntan på montering. (Ovan turbinen arbetar vattnet med tryck och under turbinen med undertryck - vacuum, därav "sug"). Innan rivning skedde av de gamla träkonstruktionerna gjordes noggranna mätningar samt fotodokumentation. Ränna, turbinkanna m.m. är alltså tämligen exakta kopior av de gamla. Allt "utomhusträ" är numera impregnerad fur eller ek med god kärna. Personerna på bilden är arbetslaget, inkl. kock och springpojke. Mannen med skrädbilan är projektets verkmästare - Börje Samuelsson.