1985

Tuberna - en trycktub och två sugtuber inköptes från Boxholm AB. De levererades i "byggsats" och monterades på plats. Enskild planka har spånt och not och är vinklad i kanten för att passa tubdiametern.