1985

Slutmontering. När sista plankan är på plats dras de gängade spännjärnen åt i några omgångar. Tätheten är viktigast på "sugsidan", där det också gäller att täta mot luftläckage. En otät sugtub innebär minskad effekt. Modernare turbiner har därför sugtub av stål.