1985

Justering. Turbinkannans stomme är av grov ek. Turbinaxlarnas lagerfästen är skruvade i ekstommen. Trä rör sig alltid något och är därför inte det lämpligaste materialet att fästa turbinaxlar i. Några smärre kompromisslösningar blev därför resultatet för att få en tyst och vibrationsfri gång.