1980. Även förfallet har sin skönhet. Del av gamla kvarnrännan. I bakgrunden turbininneslutningen - ”kannan”. I mer än 180 år drevs kvarnen med två vattenhjul. Den goda fallhöjden medgav stora s.k. överfallshjul med en diameter på dryga 7 meter. 1926 byttes dessa mot två turbiner. Fabrikat okänt men de anses tillverkade omkring sekelskiftet 1900. I och med övergången till modernare drift kunde en fallhöjd på 8 meter utnyttjas. Turbinerna gav/ger c:a 15 hkr vardera (=11 kW)