1987

Efterhand kunde viss kraft ägnas åt omgivningarna. Under två år hägnades 350 m gärdesgård under ledning av äldre och erfarna män från bygden. Hagarna som en gång hörde till kvarntorpet är viktiga för miljön runt kvarnen. Ett drygt hektar hävdas som slåtteräng och c:a 6 ha betas av hästar och Highland Cattle. Slåtterängarna efterbetas på hästen enligt gammalt traditionellt mönster.