1986

Utvändig byggnadsvård. Den 250-åriga byggnaden har stått sig bra över tiden tack vare den höga stensockeln (ingen markfukt). Dessutom synes det alltid ha legat ett tätt tak på huset och skyddat väggtimmer och inredning. Av naturliga skäl är det knutarna som är mest utsatta för väder och vind.