1990 resp. 1999

Det är nödvändigt att då och då lyfta kvarnstenarna. Det är inte helt enkelt och ej heller riskfritt. Lyftet måste ske med precision och stenen väger mellan 1och 1,5 ton. En "modern" stenlyft från 1900-talets början sattes in som komplement till 1700-talslyften som vi känner oss en aning osäkra på. För att förbättra malningen behöver de släta ytorna på stenarna "ruggas upp" då och då med hjälp av pikhammare. Under gång roterar den övre stenen - "löparen" medan den undre stenen "liggaren" är fast förankrad i en träram. 140 varv / minut är ett lämpligt varvtal

Under gång roterar den övre stenen - "löparen" medan den undre stenen ”liggaren” är fast förankrad i en träram. 140 varv / minut är ett lämpligt varvtal.