1994-95

Under 90-talet åtgärdades Kvarntorpets ladugård. Utvändigt är den fortfarande en torpares ladugård. Invändigt rymmer den dock köksdel, matsal och sovutrymme för 10 personer. Takmaterialet är handspingade "stickor". Träslaget i takstickor är kvistfri gran, ej frodvuxen. Grankubbarna kokas i vatten upp till två timmar och kan därefter med rätt teknik "skivas som ost med spingekniven". Metoden hör hemma i 1800-talet och är ett svårt hantverk. Handspingade stickor har "stående" årsringar och inga avskurna fibrer. De klarar därför rötan bättre än maskintillverkade. Stickorna läggs i fem lager på glest och luftigt underlag och fästes med klen spik. En sticka har en tjocklek på 2-4 mm.