Råås såg

 

När kvarnen byggdes fanns redan ett sågverk i bäcken beläget 200 meter nedströms byggplatsen. Sågens byggnadsår är okänt men man vet att den var i drift på 1670-talet.

Ramsåg
Tekniken var från början enbladig ramsåg driven av vattenhjul.
På 1880-talet byttes ramsågen mot stockbänk och roterande sågklinga.

Under 1930-talet ersattes den gamla vattenhjulstekniken med turbindrift.

 

Kortet taget 1958

 

Samma plats 2001


Utlastning av virke på 1950-talet.
   
 

Tändkulemotor
Under 1940 och 50-talen ökade produktionen och turbinen kompletterades med en tändkulemotor. Den slutliga kraftkällan var el.

Produktionen vid Råås upphörde 1957 då ägaren Gunnar Johansson flyttade verksamheten till Hestra.

Idag återstår de vällagda stenfundamenten från 1600-talet.