Smedjan

 

I anslutning till kvarnen och sågverket fanns tidigare en gårdssmedja. Den kom ur bruk under 1930-talet och revs för kolning under andra världskriget. För övrigt ett vanligt förfarande vid den tiden gällande hus som ansågs onödiga.

Vi beslöt att återuppföra smedjan på den gamla grunden. Därmed hade vi måtten. Vi studerade de gårdssmedjor som fortfarande finns i bygden och fann att dessa har i stort samma mått (ca. 5 x 5 m). Inredning/planlösning med härd, bälg, städ och arbetsbänk visade sig också vara nästan identiska.

Ca. 50 stycken talltimmer i rätt längder och diameter (minst 20 cm i topp) togs ur skogen. Timret sågades på två sidor med s.k. Solosåg (motorsåg) i dim. 16 cm. Väggtimret bilades till 15 cm (6 tum). I utbildningssyfte skräddes några stockar utan att först sågas.

 

 

Innan timringen kommit för långt stensattes den blivande härden. Därefter timrades smedjans väggar. Vår timmerman/instruktör heter Gabriel Leijon.

 

Anders Murare och Tomas Englund murade härd och skorsten.

 

 

Under tiden byggde Sven Samuelsson i Västra Ryd bälgen efter förlaga från Hovetorp säteri i Torpa. Tapetserare Lennart Andersson Tranås anbringade bälgskinnet.

 

Städ av lämplig storlek och typ inköptes från Kolva Jernverk.

 

Smedjan fungerar utmärkt och börjar bli ett omtyckt turistmål för grupper som vill prova att bearbeta glödande järn.

Vår smed och instruktör heter Jerry Johansson.

 

Kurser och Grupparrangemang

Timringsarbetena har skett i form av fyra studiecirklar organiserade av Studieförbundet Vuxenskolan i Ydre.

 

I övrigt som EU-projekt genom Leader+ Sommenbygd.

 

 

 

 

© Text: Göran Gunnarsson